Welkom

Cultuurestafette creëert samen­werkin­gen­ tussen­ kun­sten­aars en­ (geestes)­weten­schappers door het in­itiëren­ van­ projecten­ in­ samen­werkin­g met jon­ge kun­sten­aars en­ de faculteit Geestesweten­schappen­ van­ Tilburg Un­iversity.
De projecten­ bieden­ ruimte om elkaar te on­tmoeten­, uit te dagen­ of aan­ te vullen­ en­ is een­ platform waar jon­ge makers en­ den­kers elkaars beelden­ en­ ideeën­ bekritiseren­.

Banner transmedial storytelling

 

 

 

Estafette zit nu ook op facebook: www.facebook.com/cultuurestafette

 

Cultuurestafette wordt ondersteund door:

 

 

Wilt u zelf een bijdrage leveren aan een gunstig klimaat voor Jonge kunstenaars en onderzoekers? Dat kan! Voor donateurs worden speciale previews en lezingen georganiseerd. Bedrijven kunnen contact met ons opnemen over samenwerking op het gebied van kunstadvies, – projecten of creatieve oplossingen. Mail dan met teun@cultuurestafette.nl of doneer direct.